Αποστάσεις

Χιλιόμετρα και χρόνος ταξιδιού από Στούπα.

Τοποθεσία Χιλιόμετρα Ώρα
Ολυμπία 153 3.00
Διρός 46,1 0.50
Πύλος 94,4 1.52
Ιθώμη 72,8 1.27
Μυκήνες 188 3.10
Επίδαυρος 230 4.50
Μονεμβασιά 123 2.20
Μυστράς 95,5 1.50
Μεθώνη 106 2.00
Κορώνη 95,2 1.56