Useful Phone Numbers

Police Station (Kardamili): 27210 73209

Health Care Centre (Agios Nikolaos): 2721077210

Doctor (Stiupa) - General practioner - Sofia Xristofilopoulou : 6977779314 / 2721077771

Dentist (Stoupa) Iro Barbetsea2721077684

Dentist (Kardamili) - Komolis 2721064160

Taxi
 :

  •  Voula Kapitsinou
6974723673
  •  Giannis Frageas6974790680
  •  Giannis Frageas: 6932977929

 

Buses (Kalamata)2721028581

Airport (Kalamata)2722045252

Lefktros Municipality (Kardamili)2721073265

Follow Us on Facebook